patologia sądowa

Swego czasu wówczas Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek stwierdził, że polscy sędziowie są totalnie przepracowani. Ciekawe, bo 28 grudnia 2011 roku „Rzeczpospolita” sugerowała, że z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości można odnieść zupełnie przeciwne przekonanie. Według tego raportu Polacy rzadziej niż inni obywatele Unii Europejskiej stają przed sądami. Spośród dużych krajów UE Polska ma…

Read More „Przepracowanie” sędziów jako usprawiedliwienie przekrętów sędziowskich?