Sędzia Izabella Knych

Izabella Knych urodziła się w 1973 roku w Dąbrowie Górniczej i aktualnie orzeka w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Reguły przydziału spraw: 100% z wyjątkiem spraw skierowanych do referendarza sądowego, co najmniej 8 sesji w miesiącu.

Osądź poniżej tę sędzię czyli napisz obiektywną, merytoryczną (zwłaszcza jeśli negatywną) opinię o niej.


 1. Sędzina podczas rozprawy mogła zmienić kwalifikację w sprawie cywilnej.Niestety tego nie zrobiła pomimo,że strony były :jedna reprezentowana przez profesjonalistę a druga reprezentowała siebie osobiście bez pomocy prawnika.Nie zdecydowała sama sędzina pomimo to że nie zmieniało to meritum sprawy.Umorzyła sprawę ku zadowoleniu profesjonalisty??!!

  Odpowiedz

 2. Cd.Miałam OCZEKIWANIE naiwne,że pani sędzia oceni problem wspólnotowy i dlatego gdy mój pozew został oddalony a w uzasadnieniu mówi o tym,że to moja decyzja wpłynęła na jej wyrok i obciąża tylko mnie kosztami?To myślę ,że sędzia wydała wyrok ale na mnie a nie w sprawie.?Sędzia na sali ocenia radcę pana S.Lipa – obrońcę powoda ,który nie uznaje ustawowych zasad głosowania z niesmakiem ale zasądza za taką jego pracę wynagrodzenie dla niego ode mnie !! Dalej szybko taki wyrok zostaje wywieszany przez powoda w miejscu publicznym w gablocie.I tak sędzina jak szybko wydała wyrok w tej sprawie tak szybko będzie to robić w następnych sprawch.Jaki jest skutek takiej pracy sędziego łatwo sobie odpowiedzieć!P.S
  Gdy pani sędzina przyjdzie kiedyś na wizytę do lekarza ten może nakłaniać ją aby postawiła sobie osobiście diagnozę i sama za to poniesie konsekwencje zdrowotne?!

  Odpowiedz

 3. Nie Nie Nie ! Baba wzięła ogromny kredyt….Na rozprawie myśli o czymś innym niż faktycznie czego dotyczy pozew…..Ale wiadomo że jak podpadnie na maxa zawsze można ją usunąć

  Odpowiedz

 4. Z publikacji wynika :
  Jaki termin ma sąd na sporządzenie wyroku w sprawie cywilnej?

  Udzielając odpowiedzi na to pytanie na wstępie należy wyjaśnić, że uzasadnienie wyroku może być sporządzone w dwóch postaciach: w sposób tradycyjny na piśmie, bądź, jeżeli przebieg rozprawy, na której został wydany wyrok był nagrywany i po wydaniu wyroku wygłoszono uzasadnienie orzeczenia, poprzez transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia.

  Zgodnie z art. 329 Kodeksu postępowania cywilnego pisemne uzasadnienie wyroku albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w powyższym terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

  Z powyższego wynika, że podstawowy termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku wynosi dwa tygodnie. Termin ten liczy się przede wszystkim od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia albo o transkrypcję wyroku. Warto jednak podkreślić, że jest to termin instrukcyjny. Niedochowanie go przez sędziego nie wywołuje ujemnych skutków procesowych. Uchybienie temu terminowi przez sąd nie daje również podstaw do formułowania na tej podstawie zarzutów apelacyjnych.

  ……..
  Wychodzi na to że tzw „sędzia” nie jest zobligowany co do terminu napisania uzasadnienia !!!! Obywatel RP po wydaniu niekorzystnego dla niego wyroku i otrzymaniu go wraz z uzasadnieniem ma 14 dni na napisanie apelacji i wpłatę prawie 200 zł !!! Gdzie tu jest sprawiedliwość ???

  Odrębnie od Państwa we wtorek jadę do sądu z wnioskiem o przesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie ustawowym.
  Co do sędzi dołożę wszelkich starań łącznie z MS oraz kancelarią Prezydenta RP aby doprowadzić taką osobę od odsunięcia od stanowiska sędziego który już w kilkunastu sprawach wydał kuriozalne wyroki ….(czyt.akt) Do prezesa sądu nie będę się fatygował bo z autopsji wiem że zawsze broni swoich pracowników i każda skarga jest lekceważona !
  Więc na koniec powiem nigdy więcej kontaktu z sądem w Polsce….Ale ja niestety nie ze swojej winy musiałem mieć kontakt ” z tym sądem” z – nie chcę tutaj używać obraźliwych słów SSO Izabellą Knych…
  Kontaktowałem się z Prawnikami on-line i każdy stwierdził kolokwialnie „pani sędzia zrobiła sobie z Pana „jaja”
  Pozdrawiam.
  R.Piotrowski

  Odpowiedz

  1. Pani Sędzia I.K zażądała na rozprawie abym podjęła natychmiastową decyzję o możliwej zmianie kwalifikacji zaskarżenia i podała jaka mogłaby być kwalifikacja ale rzecz w tym ,że już nie podała jakie mogą być tego skutki i jak wpłynie to na tok sprawy.
   Taka zgaduj zgadula na sali sądowej to chwyt poniżej pasa.Sam prawnik ,który przygotował moje zaskarżenie zrobił inną kwalifikację.Nie dlatego,że się pomylił ale ,że nie jest to aż tak jednoznaczne prawnie.
   Pani sędzia mogła zmienić kwalifikację tym bardziej,że drugie zaskarżenie wygrałam.Tym samym Sędzia dopuściła do sytuacji a etycznej,że obrońca pozwanej otrzymał wynagrodzenie,które musiałam mu zapłacić jako pozywająca ze względu na oddalenie sprawy i te wynagrodzenie za wypowiedzenie się na sali , które było kompletnie niezgodne do panującego prawa w tej materii na co też zwróciła mu uwagę Sędzina.Pytanie dlaczego i czy powinna do tego dopuścić Sędzina?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *